Sigurno ste nekada u životu naišli na prevod koji vas je naveo da pomislite „kako je moguće da se ovo dogodilo?“, ili čak nešto mnogo grublje. Loš ili pogrešan prevod često može da naškodi reputaciji i prestižu brenda ili proizvoda, a osoba ili brend odgovorni za takav prevod će neizbežno biti povezivani sa njim.

U uslovima globalizacije i ogromnog tehnološkog napretka, trgovinske granice više ne postoje, a mogućnost širenja poslovanja na različita tržišta, bilo gde u svetu, predstavlja odličnu perspektivu za mnoge kompanije. Ovo nas dovodi do veoma osetljive tačke, koju kompanije treba da tretiraju kao stratešku i ključnu: komunikacija sa tržištem.

Brojke ne lažu

Nesumnjivo da ogroman procenat potencijalnih klijenta voli da konzumira sadržaj na svom jeziku. I ova činjenica se ne sme potceniti.

Kupci mnogo više vole da donose odluke o kupovini na svom maternjem jeziku, za razliku od stranog jezika. Ali verovatno ćete drugačije posmatrati ovu činjenicu posle podataka istraživanja koje je 2020. godine sprovela kompanija Common Sense Advisory.

Neki od njihovih glavnih nalaza donose zapanjujuće podate:

  • 40% neće kupovati na drugom jeziku.
  • 65% preferira sadržaj na svom maternjem jeziku.
  • 73% želi recenzije proizvoda na svom jeziku.
  • 65% preferira sadržaj na svom jeziku — čak i ako je lošeg kvaliteta.

Dobar prevodilac je nezamenjiv

Dok je „dobar prevod“ pomalo neodređen pojam, jedno je sigurno: dobar prevod zahteva dobrog prevodioca. Vrhunski kvaliteti dobrog prevodioca su odlično poznavanje jezika koje prevodi, lakoća prevođenja sa različitih jezika, dobro razumevanje teme onoga što prevodi i mogućnost da prevodi bez promene značenja onoga o čemu se govori.

Na primer, nije dovoljno da prevodilac zna izvorni i ciljni jezik. Kvalitetan prevod može da obezbedi prevodilac koji je nativni govornik jezika zemlje na koju je poruka usmerena, ali je i specijalizovan za tržišni segment kojim se bavi. To je zato što prevod zahteva dubinsko razumevanje originalnog sadržaja, opsežno poznavanje lokalne kulture, terminologije i političkih, ekonomskih i pravnih aspekata zemlje ciljnog jezika.

Razumevanje je poverenje

Dobri prevodioci znaju kako da prevedu sadržaj na jezik koji svi kupci mogu da razumeju, istovremeno osiguravajući da poruka pravilno stigne do primalaca. Kada je sadržaj pravilno preveden, kupci mogu imati pravi osećaj šta pružate i za šta se kompanija zalaže. Na taj način mogu da kupuju sa znanjem šta da očekuju. Tako možete povećati prodaju i učiniti globalno poslovanje prosperitetnijim.

Svaki prevod treba da vodi računa o kulturnom identitetu ciljnog jezika, rečima koje se koriste i sposobnosti da se one prirodno uokvire u prevod. To se ne može dogoditi ako koristite neiskusnog prevodioca. Stoga preduzeća koja žele da uspeju na stranim tržištima ne smeju zanemariti profesionalne prevodioce..

Osim stvaranja prilagođenog iskustva za ciljanje novih tržišta, pronalaženje prave prevodilačke agencije će vam pomoći da lokalizujete svoj sadržaj i može napraviti veliku razliku.

Redakta je agencija koju čini tim prevodilaca sa višegodišnjim iskustvom u pružanju prevodilačkih usluga. Odlikuje nas otvorena komunikacija, dobre veštine upravljanja vremenom i, što je najvažnije, mi smo pouzdan partner. Kontaktirajte nas i uverite se zašto se naša usluga razlikuje!

Treba vam personalizovano rešenje?

Želite nešto što niste našli u našoj ponudi?