Prevod medicinske dokumentacije je visoko specijalizovana oblast prevođenja zbog tehničke kompleksnosti i osetljive prirode dokumenata (oni ipak u velikoj meri utiču na ljudski život). Medicinski prevod predstavlja poseban prevodilački izazov, te opšta prevodilačka stručnost i poznavanje jezika nisu sami po sebi dovoljni za isporuku tačnog prevoda.

Medicinski prevodi igraju vitalnu ulogu u pomaganju zdravstvenim radnicima da pruže neophodan tretman svojim pacijentima koji govore drugi jezik. Lekarima i farmaceutima je potreban prevod kako bi pregledali istoriju bolesti svojih pacijenata iz inostranstva kako bi mogli da im daju ispravne savete i terapiju. Prevod priručnika za medicinske uređaje je od suštinskog značaja, ne samo da bi se obezbedila validacija opreme, odnosno da bi pacijenti bili tretirani odgovarajućom zdravstvenom negom, već i da bi se osigurali bezbednosni standardi u bolnicama i klinikama.

Šta podrazumeva prevod medicinske dokumentacije?

Prevod medicinske dokumentacije odnosi se na prevođenje tekstova iz oblasti zdravstva, medicine, farmaceutskih proizvoda, medicinskih uređaja i kliničkih ispitivanja. Oblast medicinske dokumentacije je vrlo široka i obuhvata prevode obrazaca informisanog pristanka, priručnika za medicinske uređaje (IFU/DFU), bolničkih dokumenata i medicinskih izveštaja.

Prevode medicinske dokumentacije moraju da obavljaju stručni prevodioci koji su kvalifikovani u odgovarajućoj materiji i oblasti prakse.

Specifičnosti medicinskog prevoda

Prevođenje medicinskih dokumenata je prilično zahtevno. Oni obično uključuju bitne i osetljive informacije. Doktori koriste jedinstvenu terminologiju koju je ponekad teško razumeti. Zato medicinski materijali zahtevaju mnogo preciznosti, stručnosti i posvećenosti detaljima.

Medicinski dokumenti često koriste specijalizovanu terminologiju, a ponekad i novorazvijene koncepte, koji možda još uvek i ne postoje na ciljnom jeziku. Kako je medicinska oblast sama po sebi široka, prevodiocima je potrebna stručnost i iskustvo u poddisciplini ili oblasti znanja na koju se dokument odnosi. Stručni prevodilac za medicinsku dokumentaciju mora imati profesionalno znanje i dublje razumevanje tržišta.

Zašto bi trebalo da angažujete profesionalce?

Postoje različiti tehnički i medicinski termini u zdravstvu koje običan čovek ne poznaje, pa stoga šira javnost ne može tačno da prevede reči. Medicinski prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom naporno rade kako bi bili sigurni da klijenti dobiju najtačniji prevod medicinske dokumentacije.

Iako je jasno da je adekvatno prevođenje medicinskih dokumenata od vitalnog značaja, ipak treba ponoviti da prevođenje treba da obavljaju profesionalci. Najmanja greška u medicinskom prevodu može rezultirati opasnom situacijom za pacijenta. Svaka konfuzija ili nejasnoća u vezi sa doziranjem lekova ili alergijama kod pacijenata može dovesti do ozbiljnih posledica. Stoga je najbolje poveriti prevod profesionalnim lingvistima koji su stručnjaci u toj oblasti.

Stručnost na prvom mestu

Kada prevođenje medicinskih dokumenata prepustite kvalifikovanim prevodiocima koji su upoznati sa medicinskom terminologijom, imaju iskustvo u medicinskoj industriji i na naprednom nivou poznaju izvorni i ciljni jezik, primetićete poboljšanu komunikaciju u svim aspektima vašeg poslovanja.

Klijentima iz farmaceutske industrije, industrije medicinskih uređaja i zdravstva je potrebno da se oslone na tim stručnih prevodilaca koji će isporučiti prevode na vreme, u okviru dogovorenog budžeta i u potpunosti u skladu sa važećim regulatornim zahtevima. Većina zakona i propisa pomaže da se osigura da pacijenti i zdravstveni radnici budu zaštićeni i da svi mogu da pristupe istoj visokokvalitetnoj medicinskoj nezi kada je to potrebno.

Apsolutno je jasno da postoje različite prednosti angažovanja prevodilačke kompanije specijalizovane za medicinske prevode koja će rukovati informacijama koje želite da prevedete. Kompanija Redakta može da se pohvali saradnjom sa nekim od vodećih svetskih farmaceutskih kompanija, proizvođača medicinskih uređaja i istraživačkih organizacija (CRO).

Iza nas stoje brojni zadovoljni klijenti, kao i hiljade isporučenih medicinskih prevoda. Naši ljudski resursi obuhvataju lingviste sa odličnim poznavanjem većine grana medicine, biohemije, biotehnologije, hemije, farmakologije i toksikologije što nas čini savršenim parterom za Vaše potrebe.

Kontaktirajte sa nama i uverite se zašto nam se svi klijenti vraćaju.

Treba vam personalizovano rešenje?

Želite nešto što niste našli u našoj ponudi?