Ako se bavite međunarodnim poslovanjem, znate da je kvalitetan prevod dokumenata vezanih za vaš brend ili proizvod od velike važnosti. Svesni ste da je prevod koji će svi razumeti neophodnost.. Ali ako niste čuli za lokalizaciju, onda o prevođenju verovatno ne znate ništa!

Kada se određeni sadržaj prevodi, suština je da tekst ostane dosledan i da značenje ostane nepromenjeno kada se tekst prevede sa izvornog teksta na ciljni jezik. Iako su struktura rečenice i gramatika, naravno, prilagođene, važno je da prevodilac ostane veran originalnom sadržaju. U nekim slučajevima kao što su na primer informacije i uputstva za upotrebu lekova, pravi izbor reči može biti od najveće važnosti. Stoga prevodioci vrlo često moraju biti i stručnjaci za određene oblasti.

Šta je lokalizacija?

Lokalizacija je mnogo više od prevoda. It is a To je proces prilagođavanja prevoda određenoj zemlji ili regionu. Bavi se kulturnim i netekstualnim komponentama, kao i lingvističkim pitanjima kada se proizvod ili usluga prilagođavaju drugoj zemlji ili lokalitetu.

Jasna komunikacija sa ciljnom grupom je ključna kako biste mogli da ostanete relevantni na globalnom tržištu. Lokalizacija osigurava da su vaše poslovanje i sadržaj spremni za nastup na svakom novom tržištu.

Zar to nije isto što i prevod?

Ljudi često misle da je lokalizacija samo proces prevođenja i mešaju ova dva koncepta. Prevođenje je zapravo samo deo procesa lokalizacije.

Lokalizacija obuhvata mnogo više od samog prevoda. U stvari, možete zamisliti da lokalizacija počinje sa prevodom, a zatim ide dublje kako bi se pozabavila faktorima komunikacije kao što su lokalni idiomi i kulturološke reference, pa sve do tehničkih pitanja komunikacije kao što su dužina teksta, merne jedinice, formati datuma ili veličina stranica.

U različitim kulturama, ljudi imaju različite perspektive i različite načine da opišu istu stvar. Prevođenje je proces pronalaženja istoznačnih reči i rečenica između izvornog i ciljnog jezika, dok je lokalizacija proces prilagođavanja u kojem se drugi faktori kao što su kultura, običaji, navike, željene opcije pri kupovini prilagođavaju tako da najbolje odgovaraju lokalnom tržištu. Za upravljanje bilo kojim projektom lokalizacije potreban je tim stručnjaka.

Ako želite da ostvarite profit na stranom tržištu, prvo morate da razumete lokalno stanovništvo i tržište, a zatim da svoje proizvode učinite odgovarajućim za njih.

Potrošači su emotivni

Nedavna istraživanja su otkrila da čak 87% kupaca ne bi kupilo proizvod ukoliko je sadržaj koji proizvod nudi samo na engleskom jeziku.Kao što vidite, ova činjenica može u mnogome da škodi svakom poslovanju.

Potrošači su emotivni. Emocije su ono što ih pokreće na akciju i to je jedna od prvih lekcija u svakoj marketinškoj školi. A emocija prema maternjem jeziku je očigledno veoma snažna.

Širenje na globalno tržište može dovesti do toga da preispitate razliku između prevoda i lokalizacije. Lokalizacija osigurava da svaki sadržaj koji potrošač koristi kako bi saznao više o vašem proizvodu ili usluzi bude preveden tako da rezonuje sa ciljnim tržištem. Iako lokalizacija uključuje prevođenje, ona ide mnogo dublje od samog prevoda kako bi se osiguralo da sadržaj izgleda organski za potrošače na određenom lokalnom tržištu.

Ukoliko ste se uverili koliko je kvalitetna lokalizacija prevoda važna za svaki biznis koji nastupa na internacionalnom tržištu, onda Vam ostaje još da angažujete najkvalitetniji tim prevodilaca i stručnjaka za lokalizaciju prevoda. Redakta Vam stoji na raspolaganju.

Treba vam personalizovano rešenje?

Želite nešto što niste našli u našoj ponudi?