U našoj kompaniji prevode vrše stručni prevodioci koji su izvorni govornici jezika na koji se prevodi i koji poseduju univerzitetsku diplomu ili odgovarajući sertifikat kojim potvrđuju znanje jezika sa kojeg se prevodi. Važan uslov je i edukacija u oblasti prevođenja i godine prevodilačkog iskustva. Selekciju vršimo u odnosu na iskustvo prevodioca u datoj oblasti. Svi prevodioci sa kojima sarađujemo prolaze višestruke nivoe provera pre nego što postanu stalni saradnici.

Jezička lokalizacija ne potpada pod prevodilačku delatnost u bukvalnom značenju, jer uključuje i sveobuhvatno proučavanje tržišta i ciljne kulture u cilju prilagođavanja proizvoda njihovim potrebama.

Lokalizacija je proces koji se može odnositi na kulturnu adaptaciju i prevođenje softvera, video igara i veb sajtova.

Prevodimo sa engleskog, španskog, nemačkog, italijanskog, ruskog i francuskog na srpski (ćirilica i latinica), bosanski i crnogorski, a u planu nam je proširenje na ostale jezike regiona.

Kvalitet prevoda obezbeđujemo tako što svaki tekst nakon prevoda lektoriše još jedan stručni prevodilac. Svaki prevod zatim i proveravamo u zasebnim softverima za proveru prevoda, uz pomoć rečnika i personalizovanih profila.

Brzina prevoda zavisi od kompleksnosti sadržaja teksta i raspoloživosti naših prevodioca u datom trenutku. Svakako postoje neke opšte smernice, pa tako, kada jedan prevodilac samostalno radi na prevodu, možete očekivati produktivnost od 10 prevodilačkih strana dnevno (2500 reči).

Svaki prevod koji ste već preveli u našoj agenciji arhivira se u bazu i koristi se za naredne prevode. Prevodilac koristi tu bazu tokom rada, i pridržava se prethodno ustanovljene terminologije.

Da, možemo potpisati sa vama i ugovor o poverljivosti, a na vašem prevodu će raditi prevodioci koji imaju isti ugovor potpisan sa našom agencijom. Prilikom prevoda nećemo koristiti dodatne pomoćne alate na mreži (na primer Google Translate) i tako ćemo dodatno osigurati poverljivost vaših informacija.

Možemo da rukujemo svim formatima, mada su u pitanju najčešće Word, Excel, IDML, HTML, PDF i JPG datoteke.

Treba vam personalizovano rešenje?

Želite nešto što niste našli u našoj ponudi?