Upravljanje kvalitetom

Jasno definisani koraci kontrole kvaliteta kako bi se obezbedio vrhunski kvalitet prevoda.

Osiguranje kvaliteta je ključna komponenta u svakom sistemu upravljanja prevodom. Kako bismo obezbedili pouzdan kvalitet prevoda razvili smo višeslojni sistem kontrole kvaliteta prevoda i upravljanja kvalitetom za sve projekte koje prevodimo. Biramo prevodioce sa odgovarajućim kvalifikacijama za svaki projekat.

Proces prevođenja u našoj kompaniji.

Alati i procedure za upravljanje kvalitetom.

Tok rada podrazumeva sistem provera korišćenjem personalizovanih profila klijenata, adekvatnih rečnika i najsavremenije tehnologije. Naš proces osiguravanja kvaliteta omogućava isporuku odličnih prevoda uz kontinuirano poboljšanje ukupnog kvaliteta.

Need a personalized solution?

Want something you didn’t find in our offer?

How can we help?