icon

REDAKTA je prevodilačka agencija sa sedištem u Srbiji, u Jugoistočnoj Evropi. Specijalizovani smo za usluge prevođenja i lokalizacije na srpski jezik i sa srpskog jezika u različitim oblastima.

REDAKTA je osnovana 2014. godine i u poslednje dve godine smo zabeležili značajan rast uz milione prevedenih reči godišnje u oblasti automobilske industrije, informacionih tehnologija, tehničkih i prirodnih nauka i medicine.

U toku razvoja, okupili smo najbolje stručnjake iz oblasti jezika, ali to je samo početak našeg putovanja. Usavršavamo svoje znanje svakog dana i stičemo dragoceno iskustvo kako bismo svojim klijentima ponudili najbolju moguću uslugu, kao i najbolju moguću podršku za svoje saradnike. Veoma nam je važno da uspostavimo snažan odnos sa svojim partnerima i klijentima kako bismo mogli da izađemo u susret njihovim individualnim potrebama i zahtevima. Sa ponosom možemo da kažemo da sa svim klijentima i prevodiocima sa kojima smo započeli saradnju i dalje sarađujemo i svi oni zajedno predstavljaju naše najvažnije partnere bez kojih uspeh i kvalitet sigurno ne bi bili onakvi kakvi su sada. Uspeli smo da izgradimo snažne partnerske odnose u poslednje dve godine i to nas motiviše da dalje nastavimo u istom smeru.

REDAKTA nudi usluge koje pokrivaju sve faze obrade dokumenata (pravnih, poslovnih, tehničkih i mnogih drugih); radili smo na složenim, dugotrajnim projektima, kao i na manjim, kratkoročnim projektima. Rad na svim projektima uključuje korišćenje najnovijih IT rešenja koja garantuju kvalitet procesa prevođenja (CAT alati). Na osnovu vaših potreba, možemo da uredimo radni proces tako da najviše odgovara vašim potrebama.

Svoje poslovanje zasnivamo na individualnom pristupu i poznavanju specifične terminologije za koje smo se specijalizovali tokom godina rada u ovoj industriji. Za sve projekte koji dođu u našu agenciju prevod ili lekturu vrši lingvista čiji je maternji jezik jezik na koji se prevodi.

Pored standardnih prevodilačkih projekata, REDAKTA nudi usluge transkripcije i prilagođenog formatiranja.

Nudimo prevod:

Tehničke dokumentacije

o Najviši nivo kvaliteta prevoda i formatiranja za specijalizovanu dokumentaciju

o Dokumentacija za opremu u teškoj industriji

o Lokalizacija projekata iz oblasti inženjerstva i svih visokotehnoloških oblasti

Poslovnih dokumenata

o Opšta poslovna dokumenta

o Godišnji bilansi i izveštaji sa kratkim vremenskim rokom za prevod

o Prevod i adaptacija marketinških tekstova

o Korporativni bilteni

o Kodeksi ponašanja

Pravnih dokumenata

o Opšta pravna dokumentacija

o Ugovori

Lokalizacija veb-lokacija i softvera

o Veb-lokacije

o Korisnički interfejs za softver

o Igre

o Softver za desktop računare, veb i mobilne aplikacije

o Testiranje i ispravljanje grešaka

o MEDICINSKE NAUKE predstavljaju oblast kojoj posvećujemo posebnu pažnju jer smo svesni najviših standarda kvaliteta koje je potrebno ispuniti za tu oblast. Zbog toga sarađujemo sa najboljim prevodiocima, medicinskim osobljem i lekarima. Prevodimo:

o Kliničke studije

o OIP (Obrasce informisanog pristanka)

o Dokumentaciju za medicinske uređaje

o Dokumentaciju hirurških uređaja

o Druge medicinske materijale

Takođe radimo:

o Optičko prepoznavanje znakova (OCR)

o DTP (Desktop publishing)

Svaki projekat koji uradimo uključuje:

o Prevod, lekturu i proveru kvaliteta

REDAKTA kreira i koristi Prevodilačke memorije za CAT (Computer Assisted Translation tools) alate, upravlja njima i ažurira ih. Na taj način obezbeđujemo doslednost svojih prevoda i korišćenje najpravilnije terminologije za svaku specifičnu oblast.

marija_milisavljevic

Marija Milisavljević

DIREKTOR, FINANSIJE

Studirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za engleski jezik i književnost.

7 godina iskustva u prevodilačkoj industriji na poziciji prevodioca, kao i na rukovodećim pozicijama.

Suosnivač

Milan

Milan Tomažič

DIREKTOR, PROJEKTNO ODELJENJE, KONTROLA KVALITETA

Studirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za španski jezik i književnost.

10 godina iskustva na poziciji prevodioca za engleski i nemački jezik.

Suosnivač

ana

Ana Petrović

VOĐA PROJEKATA

Studirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za engleski jezik i književnost.

8 godina iskustva u prevodilačkoj industriji, u oblasti SEO optimizacije i korisničkog servisa.

Član kompanije Redakta od januara 2016. godine.

Ako želite da nam se pridružite na našem međujezičkom putovanju i delite našu viziju u kojoj je kvalitet ispred kvantiteta, možete da nam se pridružite tako što ćete nam poslati radnu biografiju sa relevantnim iskustvom i predstaviti nam jezičko znanje koje posedujete i koje za nas može biti od vrednosti.

Popunite obrazac u nastavku i kontaktiraćemo Vas čim budemo imali projekat koji odgovara vašem profilu.

Dodaj CV